فرزند کم تر؛ خوک بیش تر!
توسط : م م

دولت چین تصمیم گرفته لحن شعارهای مربوط به سیاست تک فرزندی را ملایم تر کند تا کم تر تهدیدکننده به نظر برسند.

سیاست تک فرزندی در چین

پوسترهایی که در روستاهای چین روی آن نوشته شده "یک نوزاد بیش تر یعنی یک گور بیش تر" جمع می شوند.
شعار کاغذنوشته دیگری در همین زمینه این است:"فرزند کم تر اما خوک بیش تر پرورش دهید!"
در بسیاری از روستاها، چینی ها تهدید می شوند در صورتی که از سقط جنین خودداری کنند دولت، خانه و دامهایشان را ضبط می کند.
قراراست نزدیک به 200 نمونه کاغذنوشته (پوستر) جدید که حاوی شعارهای قابل قبولند در سراسر چین چسبانده خواهد شد. این کشور تصمیم "کمیسیون ملی جمعیت و تنظیم خانواده" را تلاشی برای درک بیش تر مردم از سیاست زاد و ولد خوانده است.
مقام های چشم بادامی معتقدند لحن شدید شعارهای پیشین، وجهه سیاست تک فرزندی را خدشه دار کرده است. سیاست تک فرزندی از سال 1979 برای محدود کردن رشد جمعیت چین به اجرا درآمده است.
این سیاست، بیش تر زوج های شهرنشین را مجبور به داشتن تنها یک فرزند می کند اما به برخی زن و شوهران روستانشین اجازه می دهد در صورتی که بچه نخستشان دختر است کودک دیگری هم داشته باشند.
منتقدان سیاست تک فرزندی می گویند این رویه منجر به سقط جنین اجباری و افزایش عقیم کردن اجباری شده است. همچنین چون طبق سنت، چینی ها وارث پسر را ترجیح می دهند سقط جنین دختر به امید اینکه فرزند بعدی پسر باشد افزایش چشمگیری یافته است.

ایسکانیوز

جمعه 26/5/1386 - 16:31
پسندیدم 0
UserName