سرزمن عشق
توسط : hassankamali

در سرزمین عشق رشته کوهی است به نام صفا که این رشته کوه آبرفتی دارد به نام وفا و این آبرفت به پیچی می رسد به نام وداع به امید اینکه هرگز به این پیچ نرسیم.

پنج شنبه 25/5/1386 - 15:47
پسندیدم 0
UserName