غم عشق با دلم چه کرد
توسط : hassankamali

دیدی ای دل که غم عشق دگرباره با تو چه کرد

چو بشد دلبر با یار وفادار خود چه کرد

پنج شنبه 25/5/1386 - 15:1
پسندیدم 0
UserName