دوست داشتن زیباست
توسط : hassankamali

آغاز راه است گر چه پایانش ناپیداست من به پایانی ناندیشیدم که همین دوست داشتن زیباست

پنج شنبه 25/5/1386 - 14:56
پسندیدم 0
UserName