دنیای بی ارزش
توسط : hassankamali

خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من

ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت

چهارشنبه 24/5/1386 - 15:18
پسندیدم 0
UserName