اگه گفتی کی احساس میکنی قوی ترین آدم روی زمینی؟؟؟؟
توسط : doki_inkalej
 

وقتي سرت رو رو شونه هاي کسي ميگذاري که دوستش داري بزرگترين آرامش دنيا رو تو خودت احساس ميکني و وقتي کسي که دوستش داري سرش رو رو شانه هات ميذاره احساس مي کني قوي ترين موجود جهاني

سه شنبه 19/4/1386 - 13:20
پسندیدم 0
UserName