فرق هوشمند با نادان
توسط : senator1990

هوشمند کسی است که بر خود مسلط باشد

وبرای پس از مرگش عمل کند.

ناتوان کسی است که ازهوس پیروی کند

و از خدا خواسته های فراوان بطلبد.

                                      پیامبر اکرم(ص)

نظر یادت نره...

سه شنبه 19/4/1386 - 11:41
پسندیدم 0
UserName