انسان به كجا می ‌رود و مقصد نهايی او كجاست؟
توسط : حامد...
 

انسان به كجا می ‌رود و مقصد نهايی او كجاست؟ گويی هر چه تلاش می ‌كنيم پايان را بيابيم، پايانی در كار نيست. زيرا يابنده، انسان را در يك بی‌انتهايی قرار می ‌دهد كه نام آن ’زندگی جاودان‘ است.

يکشنبه 17/4/1386 - 7:11
پسندیدم 0
UserName