10 شاخه گل
توسط : حسرت

10 شاخه گل برات می فرستم 9 تا طبیعی آخریش مصنوعی یه کارت میزنم بهش که روش نوشته:تا وقتی آخرین گل پژمرده بشه دوست دارم

شنبه 16/4/1386 - 23:29
پسندیدم 0
UserName