نقش قدرت اقتصادي در يادگيري زبان
توسط : sam5961

نقش قدرت اقتصادي در يادگيري زبان

رشد اقتصادي چين باعث شده است كه جوانان آمريكايي به يادگيري زبان چيني علاقه مند شوند.
معاون رئيس انجمن آسيا مي گويد: «علاقه در آموزش زبان چيني در ميان جوانان آمريكايي و والدين آنها در پنج سال گذشته رشد چشمگيري داشته است».
انجمن آسيا يك گروه آمريكايي است كه تلاش مي كند فاصله بين مردم آمريكا، آسيا و كشورهاي حوزه اقيانوس آرام را كاهش دهد.
كارشناسان يك علت گرايش جوانان آمريكايي به زبان چيني را تاثير اقتصادي، سياسي و فرهنگي و تبديل شدن اين كشور آسيا به يك ابرقدرت جهاني مي دانند.
مطالعات اين انجمن نشان مي دهد كه از كودكستان تا دبيرستان در آمريكا رشد قابل توجهي در يادگيري زبان چيني درميان دانش آموزان به چشم مي‌خورد.
مدير اجرايي آموزش انجمن آسيا هم معتقد است: «سنتهاي غني فرهنگي چين و شكوفايي اقتصاد اين كشور به اين معني است كه اكنون براي همه دانش آموزان و دانشجويان ما ضروري است كه آماده بشوند و از فرصتها بهتر استفاده كنند».
مطالعات نشان مي دهد كه 2400 دبيرستان آمريكا – كه رقم باوركردني نيست – براي برگزاري دوره هاي پيشرفته در يادگيري فرهنگ و زبان چيني در سال 2006 اعلام آمادگي كرده اند.
چين ازنظر مصرف، آمريكا را پشت سر گذاشته و درحال تبديل شدن به دومين اقتصاد دنيا بعداز آمريكا ظرف 2 يا 3 دهه آينده است. ميزان كل تجارت كنوني آمريكا با چين230 ميليارد دلار است كه بسيار زياد به نفع چين است.
طبق مطالعات اين انجمن، حداقل پنج درصد از دانش آموزان دبيرستاني آمريكا تا سال 2015 سرگرم يادگيري زبان چيني خواهندبود.
ميليونها چيني درحال يادگيري زبان انگليسي هستند ولي درحال حاضر تنها 24 هزار آمريكايي زبان چيني مي‌آموزند. زبانهاي پرطرفدار در مدارس آمريكا، اسپانيايي و فرانسوي هستند.به رغم ضرورت مسلح شدن به دانش فرهنگي براي موفقيت در كسب و كار، سيستم مدارس آمريكا با واقعيتهاي امروز جهاني فاصله دارند.
اما سياستمداران آمريكا از جدي بودن اين موضوع آگاهي دارند و به همين خاطر دو سناتور پيشنهاد اختصاص 3/1 ميليارد دلار را براي فراهم كردن مقدمات آموزش زبان چيني در مدارس ظرف پنج سال آينده داده اند.
عده اي معتقدند كه اين كار درجهت حمايت از رشد روزافزون كسب و كار در چين و تبادل فرهنگي ازطريق اينترنت ميان شهروندان آمريكايي و چيني خواهدبود.
سناتور كنگره اعتقاد دارد كه ظهور چين قدرتمند با چالشهايي همراه است اما توانايي صحبت كردن و درك يكديگر جزو اين چالشها نخواهدبود.

جمعه 15/4/1386 - 16:43
پسندیدم 0
UserName