از هواي نفس پيروي مكن
توسط : حامد...
 

از هواي نفس پيروي مكن كه تو را از راه خدا منحرف مي كند.

سه شنبه 12/4/1386 - 8:50
پسندیدم 0
UserName