فشار خون بالا و کلیه های شما

 آیا مصرف زیاد تستوسترون موجب پرخاشگری

 می شود؟

بله، مصرف میزان زیاد تستوسترون باعث می

 شود فرد دمدمی مزاج، بدخلق و پرخاشگر شود.

سه شنبه 12/4/1386 - 7:57
پسندیدم 0
UserName