كشف بيش از هزاران كهكشان كوتوله ناشناخت.
توسط : Saratan X
با اينكه اندازه بسيار كوچكي دارند ولي نقش مهمي در سير تكاملي كيهاني ايفا ميكنند . دانشمندان بر اين عقيده اند كه كهكشان هاي كوتوله اولين اجرام كيهاني تشكيل شده هستند . و همين كهكشان هاي كوتوله اند كه در ساختار كهكشان هاي بزرگتر نقش مهمي را ايفا ميكنند .
تا به امروز شبيه سازي هاي كامپيوتري نشان ميداد كه مناطقي از كيهان كه داراي چگالي جرمي بالايي هستند به طور قابل ملاحظه اي داراي چنين كهكشان هاي كوتوله هستند . ولي اسپيتزر با مشاهدات خود اين ايده را به اثبات رسانيد.

Parsifa
توسط:Saratan X
دوشنبه 28/3/1386 - 3:52
پسندیدم 0
UserName