واسه یکبار
توسط : mgoo68

نه  می خوام  بین  من  وبین دلش  جنگ  بشه

نه می خوام عشقی که اون نداره کم رنگ بشه

من فقط یه چیزی ازخدا می خوام،دلم می خواد

واسه  یکبارم  شده  دلش  برام  تنگ  بشه

دوشنبه 28/3/1386 - 0:30
پسندیدم 0
UserName