يكي از بانك هاي تخصصي را به بخش تعاون واگذار كنيد.
توسط : Saratan X
با توجه به تاكيدي كه رييس جمهور بر راه‌‏اندازي سريع بانك توسعه تعاون داشته است مي‌‏توان اميدوار بود كه مقاومت‌‏هاي موجود براي جلوگيري از تاسيس اين بانك شكسته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري كار ايران، ايلنا، اكبر علي گلي، مديركل تعاون استان تهران، درباره ضرورت تشكيل بانك توسعه و تعاون و موانع پيش روي آن، اظهاركرد: در حال حاضر بانك تعاون را در اختيار داريم؛ فقط مجوز تاسيس آن را نداريم، معتقدم وجود تعاوني‌‏هاي اعتبار ثامن الائمه، عسگريه خراسان و مولي الموحدين به مانند بانك‌‏هاي بخش تعاون هستند و كارشناسان خارجي نيز در بازديد از اتحاديه تعاوني‌‏هاي اعتبار بر اين موضوع صحه گذاشتند.
وي، افزود: براي واگذاري يك بانك به بخش تعاون بهتر است يكي از بانك‌‏هاي تخصصي كشاورزي، مسكن يا صنعت و معدن واگذار شود تا به طور تخصصي در خدمت بخش تعاون باشد.
علي گلي، ادامه داد: تنها 900 ميليارد تومان از سرمايه مردم در دست يكي از تعاوني‌‏هاي اعتبار ما است؛ در حالي كه يكي از بزرگترين بانك‌‏هاي خصوصي به تازگي سرمايه‌‏اش را به اين عدد رسانده است، لذا مشكل ما در حال حاضر دادن مجوز تاسيس است.
جمعه 25/3/1386 - 12:56
پسندیدم 0
UserName