دل مرده
توسط : marzieh_kati

گناه رو گناه و جدال با همسر دل را مي ميراند.

از خودم نيست ولي نمي دانم از كيست.

دوشنبه 21/3/1386 - 21:21
پسندیدم 0
UserName