پاره ای از سخنان حکمت آموز حضرت علی(ع) از نهج البلاغه 7

سزاوارترين مردم به گذشت، كسى است كه در كيفر رساندن از همه تواناتر باشد.

دوشنبه 21/3/1386 - 13:41
پسندیدم 0
UserName