صلوات موجب کفایت امور دنیا و آخرت می شود
توسط : دیوژن م
از امام صادق«ع» روایت شده است که فرمود: مردی نزد پیامبر   ص) آمد و عرض کرد ای رسول خدا من یک سوم صلواتم را برای شما قرار دادم. حضرت فرمود: کار خوبی کردی. سپس مرد گفت: من نیمی از صلواتم را مخصوص شما قرار دادم. حضرت فرمود: این نیکو تر از آن است. مرد عرض کرد: من تمامی صلواتم را برای شما قرار دادم. حضرت فرمود: در این صورت خرج دنیا و آخرت تو کفایت شود.
 
دوشنبه 21/3/1386 - 9:49
پسندیدم 0
UserName