سؤالهای قرآنی 16

در کدام آیه قرآن به پنج قسمت نمازهای یومیه اشاره شده است؟

: آیه 78 سوره اسراء

يکشنبه 20/3/1386 - 8:17
پسندیدم 0
UserName