اگر نمی دانید ،بدانید
توسط : mohsen_yahoo

جنسیت بچه تمساح ها(سوسمارهای آبی) از طریق اندازه گیری درجه حرارت و دمای داخل لانه و عمق قرار گرفتن تخم ها داخل خاک تعیین می گردد

جمعه 18/3/1386 - 14:11
پسندیدم 0
UserName