اگر نمی دانید ،بدانید
توسط : mohsen_yahoo

کار خانه های سازنده شکلات حدود20 درصد از تولید کل بادام زمینی جهان را مورد استفاده قرار می دهند!

جمعه 18/3/1386 - 13:53
پسندیدم 0
UserName