دعا . . .
توسط : عافی

امام صادق (ع) فرموده اند:

خداوند از خواسته های دل باخبر است ولی دوست دارد نیازها به پیشگاهش عرضه شود . پس هرگاه دعا می کنی تمام حاجت هایت را نام ببر.

التماس دعا . . .
چهارشنبه 16/3/1386 - 19:53
پسندیدم 0
UserName