المپيك
توسط : smjm73
 

                            ‍‍ « تاريخچه المپيك »

 

از جشن هاي معروف يونانيان جشن المپيك بوده اســـــــت كه اغلب به خاطر پيروزي در جنگ يا بزرگداشت روزهاي تولد و مرگ پادشـاهان و بزرگان در هر  4  سال يك بار برگزار مي شد. كه با  غلبه روميان بر يونان بازيهاي المپيك شكوه خود را ازدست داد وصحنه رقابتهاي انساني گذشته به ميدان كارزارهاي خونين و نبرد اسيران با هم و گلادياتورها، ونبرد انسان با حيوان تبديل گشت تا اين‌كه درسال 394  ميلادي به فرمان «تئو دو سيوسن» پادشاه رومي برگزاري مسابقات المپيك براي هميشه ممنوع گشـت. به همين دليل بازيهاي المپيك به دو دوره باستان و نوين تقسيم گرديد. بازيهاي المپيك باســـــتان از سال  776  پيش از ميلاد مسيح آغاز و تا سال  394  بعد ميلاد ادامه  داشته و المپيك نوين از سال  1896  آغاز و تا كنون ادامه دارد.المپيك باســـــتان در محلي به نام المپيا برگزار مي شد. المپيا محلي است كه پناهگاه مقدس اساطير يونان بوده است كه بر قله هاي كوه المپيوس قرار داشته است.

مراسم جشن با تشـــــريفات خاص از جمله رژه ورزشكاران و مسابقه هاي ورزشي توام با مسابقه هاي موسيقي وهنري انجام مي شد. همان طور كه قبلا ذكر شد اغلب اين جشن ها بخاطرمردگان و  تجليل از آنها برگزار مي شد و هدف اصلي آن نيز حفظ تندرستي و پـــــــرورش بدن نبود، بلكه از  تشريفات مذهبي توام با عمليــات بدني به خاطر پيروزي هاي جنگي خود انجام مي دادند و ليكن با  وجود اين هدف، رهبران  و اداره كنندگان آن زمان دريـــافته بودند كه انجام جشن هاي المپيك نقش  بزرگي را در رفع اختلافات داخلي خارجي ايفا نموده است و چه بسا پادشاهان نقاط مختلف در اين  مراسم گرد هم جمع مي شدند و كليه اختلافات خود را فراموش و كنار مي گذاردند.

بازيهاي المپيك باستان ابتدا فقط در يونان انجام مي شــد و تـنــها يونانيان اصيل مي توانستند در آن شركت كنند و براي قرن ها مسئله اخلاق به دقت مورد نظر و توجه بود و چون جنبه مذهبي آن بر جنبه ورزشــــــــي ترجيح داشــت لذا از حضور افرادي كـــه داراي سوء پيشينه و انجام جنايات و خلافكاري هاي اخــلاقي بودند جلو گيري مي شد و گاهي از شركت بستگان آنها نيز ممانعت  مي كردند.

 

 

 

از شروع بازيهاي المپيك تا كنون  315  المپيك برگزار گرديده است.

 

 

المپيا ،محلي كه بازي ها در آنجا برگزار مي شد به علت موقعيت خاص جغرافيائي افراد زيادي را به سوي خود جلب مي كرد و به همين سبب افراد در مجاورت يكديگر به مفهوم واقعي صميميت و دوستي پي مي بردند و با يك ديگر همكاري بيشتري مي كردند.

در ابتدا زن ها را حتي براي تماشاي بازي ها نيز راه نمي دادند ،لذا نام زني بنام «هيپودامياري»

به خاطر تلاشي كه براي شركت بانوان در المپيك مبذول داشت به عنوان مؤسس المپيك بانوان بايد همواره به خاطر داشت.در بازيهاي المپيك ابتدا داوران سوگند ياد مي كردند كه مقـــررات را با  رعايت  عدالت و در نظر گرفتن جنبه انصاف و حقيقت به مرحله اجرا در آورند ،سپس ورزشكاران سوگند ياد مي كردند كه تابع قوانين و مقررات بوده و از اصول المپيــك تبعيت كنند و بـعد از آن كـــــه ورزشـــكاران رژه    مي رفتند بازي ها آغاز مي شد. در پايان به هر يك از برندگان علاوه بر تاج گلي كه بر سـرشـــان  مي نهادند ،يك شاخه نخل مي دادند و مراسم اختتام بصورت شكر گزاري و نيايش پايان مي يافت.

امروز بار ديگر المپيك ثابت كرده است كه همه ملت ها و نژادها مي توانند در پـــناه ايده المپيك به رقابت هاي سالم و دوستانه دست در دست يك ديگر گذارند و به وجود دنياي بهتري اميدوار باشند.

 

 

المپيك نوين

 

از سال  394  كه بازيهاي المپيك به دستور تئودوسيوس تعطيل گرديد تا سال  1896  كه بازيهاي المپيك نوين آغاز شد جمعا  1502  سال بازيهاي المپيك فراموش شده بود .در اين مدت تلاش هاي  زيادي براي احياي المپيا كه در زير خاك مدفون شده بود انجام گرفت(وقوع دو زلزله منطقه المپيا را كاملا از بين برده بود)تا اين كه تلاش هاي دولت يونان و فرانسه بالاخره در سال  1892  موثر واقع گرديد .در اواخر قرن نوزدهم با زحمات و كارداني آقاي بارون پير دو كوبرتن  فرانسوي مسابقات المپيك دوره نوين خود را آغاز كرد. در سال  1892  پس از آنكه از دولت از دولت خواست تا وي را در اجرا و احياي بازي هاي المپيك ياري كنـــــد برنامه و آئين نامه عظيمي را در اين مورد به اتحاديه ورزشي پاريس ارسال نمود و بلا فاصله، خود از طرف دولت فرانسه به رياست اتحاديه بر گزيده شد و براي بدست آوردن پشتيبان به كشورهاي اروپايي مسافرت كرد.

در ســـال  1896  كنگره المپيك تشكيل يافت و كوبرتن مورد حمايت كشورهاي شركت كننده قرار گرفـــــــت. در اين كنگره قرار شد كه بازي ها هر چهار سال يك بار در يكي از كشورهاي بزرگ برگزار شود و كميته اي بنام كميته بين المللي المپيك كه نظارت كامل و دقيقي بر بازيها داشته باشد تشكيل گردد. بالاخره بازي هاي المپيك در سال  1896  دوباره در آتـن شروع شد .اين بازي ها با مشكلات فراواني همراه بود.در پايان بازي ها به پيشنهاد آمريكائي ها قرار شد كه بازي هاهرچهار سال يك بار در آتــــن برگزار گردد . ولي در جلسه بعدي كه در پاريس و به رياست رئيس جمهور فرانسه برگزار شد يوناني ها به علت جنگ با تركيه به بين المللي بودن بازيها راي دادند.

 

نشان المپيك

 

مظهر المپيكهاي نوين پنج حلقه است كه هر يك نمود يك قاره است .و مفهوم اصلي آن نشان دادن مودت و دوستي ميان مردم سراسر دنيا صرف نظر از عقايد و نژاد آنهاست.

 

 

شعار المپيك

 

 

سه كلمه( سيتيوس ،آليتيوس ،فاريتيوس) كه اغلب زير پرچمهاي المپيك نوشته مي شوند به معني سريعتر ،بالاتر و قويتر است.

 

پرچم المپيك

 

 

پرچم المپيك كه اولين بار در بازيهاي المپيك  1920  به اهتزاز در آمد، به رنگ سفيد است و درميان آن  5  حلقه المپيك كه  3  حلقه آن در بالا و  2  حــــلقه آن در پائين است .رنگ حلقه ها به ترتيب از چپ به راست عبارتند از آبي ،زرد ،سياه ،سبــــز ،قرمز .رنگها بشكلي است كه حداقل يكي از آنها در پرچم ها كشور به كار رفته است.

 

 

 

آتش المپيك

 

 

در مورد آتش المپيك تاريخ از شخصي ياد مي كند كه در نبرد سهمگين پلانته درسال 479  قبل از ميلاد به طور معجزه آسايي جان سالم به دربرد و از آن جا كه در چنين   سرنوشتي خود را مديون لطف و كرامات خدا مي دانست و در قبال اين حيـــــات دوباره مي خواست شكر گزاري كند ،بدين سبب از معبد آپولون آتش مقدس را با دو به محل تولد خود آورد.

 

روساي كميته بين المللي المپيك

 

 

1 - بارون پير دو كوبرتن:         از سال  1894  الي  1925  از فرانسه

 

2 - هانري دوبايه لاتور:           از سال  1926  الي  1942  از بلژيك

 

3 - زيگفريد آرستروم:             از سال  1943  الي  1952  از سوئد

 

4 - اوري براندوچ:                 از سال  1953  الي  1972  از آمريكا

 

 5 - لرد كيلانين:                    از سال  1973  الي  1979  از ايرلند

 

6 - خوان آنتونيو سامارانچ:       از سال  1980  تا كنون  از اسپانيا

 

 

 

 

 

هدف المپيك:

 

 

هدف در بازيهاي المپيك شركت است نه پيروزي. اســــاس آن بر پيروزي استوار نيست بلكه اصل خوب مبارزه كردن است. ورزشكاران جهان براي به دست آوردن اهداف سريعتر ، قويتر و بالاتر بدون توجه به مليت ،مذهب و نژاد پيكار مي كنند. و شعار كوبرتن را مبني بر در صفا زيستن ،در صفا مبارزه كردن و به نيروي جسماني خود صـدمه نزدن را سرلوحه كار خود قرار مي دهند. آن كس كه در نبرد ورزش دوست ديگران بماند، آن كس كه همنوعان خود را در خور احترام بشمارد به هدف اصلي المپيك رسيده است.

 

 

 

 

                                                  

                          

                                                    

چهارشنبه 16/3/1386 - 11:14
پسندیدم 0
UserName