ساخت رباتي كه با شنيدن ‌آهنگ حركات موزون انجام مي‌دهد
طراحان رباتي كه با آهنگ آي‌پاد در حركاتي ناهمگون بر پايه‌ محاسبات پيچيده به چرخش مي‌پردازد،‌ اميدوارند كه در آينده ربات‌هايي را طراحي كنند كه بتوانند بدون پيروي از طرح هاي از قبل برنامه‌ريزي شده، حركت كنند.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ایسنا، ربات ژاپني «ميورو» شبيه يك توپ سفيد است كه بين دو نيمه‌ يك تخم مرغ قرار دارد و همزمان با پخش آهنگ دستگاه پخش موسيقي آي‌پادي كه در آن نصب شده، مي‌چرخد.

حركات اين ربات كه در حدود پنج كيلوگرم وزن دارد برنامه‌ريزي نشده است و خود آن را انجام مي‌دهد.

«ميورو» از الگوريتم با قوانين رياضي براي تحميل موسيقي و برگرداندن ضرب‌آهنگ‌ها به حركت استفاده مي‌كند.

نمونه‌ جديد اين ربات به نرم‌افزاري مجهز است كه به گفته‌ دانشمندان بر حركات نامنظم مبتني است كه الگوي مشابه حركات زنبوري دارد كه در زمان جمع‌آوري شهد از گلي به گل ديگر گردش مي‌كند و به ميورو امكان مي‌دهد كه حركات خود به خودي و غير قابل پيش‌بيني داشته باشد.
سه شنبه 15/3/1386 - 16:24
پسندیدم 0
UserName