مگه میشه یکی را که براش می مردی فراموش کنی؟
توسط : b_1369

هر وقت تونستی برف را سیاه کنی پر کلاغ را سفید کنی اتیش را بوس کنی توی اب یه نفس عمیق بکشی اون وقت منم می تونم تورو فراموش کنم؟!!!

دوشنبه 14/3/1386 - 20:50
پسندیدم 0
UserName