بهترين كارها
توسط : ronak_18

 

   رسول‌اکرم(ص
تواضع بهنگام دولت، عفو هنگام قدرت و بخشش بدون منت.

 

 

بهترين کارها سه کار است

 

 

 

  
جمعه 11/3/1386 - 20:59
پسندیدم 0
UserName