ضرب المثل
توسط : mohsen_yahoo

.بدبختی درست در کنار خوشبختی ایستاده است.(فرانسوی)

جمعه 11/3/1386 - 18:0
پسندیدم 0
UserName