افسوس ان زمان....
توسط : ronak_18

 

افسوس... آن زمان که بايد دوست بداريم کوتاهي ميکنيم آن زمان که دوستمان دارند لجبازي ميکنيم و بعد... براي آنچه از دست رفته آه ميکشيم

چهارشنبه 9/3/1386 - 22:12
پسندیدم 0
UserName