آیا می دانید ؟....
توسط : seniorita
   

ايا مي دانيد كه ؟

مقاوم ترين ماهيچه دربدن زبان است .
نظير اثرانگشت اثر زبان هر شخص متفاوت است .
شما نميتوانيد با حبس نفستان خودكشي كنيد .
تمام خرس هاي قطبي چپ دستند .
تنها غذايي كه فاسد نمي شود عسل است .
حلزون مي تواند سه سال بخوابد .
پروانه ها با پا هايشان مي چشند .
در 4000 سال قبل هيچ حيواني اهلي نبود .
خوك ها به لحاظ فيزيكي بشدني قادر به ديدن اسمان نيستند .
استفاده از هدفون در هر ساعت , باكتري هاي موجود در گوش شما را تا هفتصد برابر افزايش مي دهد.
وقتي كه عطسه مي كنيد مردم به شما عافيت باش مي گويند در اين موقع قلب شمابه اندازه يك ميليونيم ثانيه مي ايستد.
وقتي كه به شدت عطسه مي كنيد, ممكن است يك دنده شما بشكند واگر عطسه خود را حبس كنيد, يك رگ خوني در سر يا گردن شما پاره شده وموجب مرگ شود .

سه شنبه 8/3/1386 - 23:3
پسندیدم 0
UserName