بى نيازى را در نفس
توسط : حامد...
 

بى نيازى را در نفس خويش بجوييد تا به چنان آرامشى برسيد كه در تصورها نمى ‏گنجد . آنگا ه ست كه انسان به كرامت و طمانينه نفس برسد

سه شنبه 8/3/1386 - 9:6
پسندیدم 0
UserName