از مردم، بسیار خواهش كردن مایه ذلت است .
توسط : حامد...
 

از مردم، بسیار خواهش كردن مایه ذلت است .

دوشنبه 7/3/1386 - 7:56
پسندیدم 0
UserName