نادانی دردناك ترین دردها است .
توسط : حامد...
 

نادانی دردناك ترین دردها است .

دوشنبه 7/3/1386 - 7:53
پسندیدم 0
UserName