امام صادق (ع )
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع )

هر که پنج نماز شبانه روز را به جماعت مي خواند به او خوش گمان باشيد و

گواهي اش را بپذيريد.

من صلی خمس صلوات فی اليوم والليلة فی جماعة فظنوا به خيرا و اجيزوا

شهادته

 ( بحار الانوار، ج ,88 ص 8. وسائل الشيعه ، ج 5، ص 371 )

دوشنبه 7/3/1386 - 7:53
پسندیدم 0
UserName