امام باقر (ع )
توسط : حامد...
 

امام باقر (ع )

رسول خدا (ص ) وقتی صدای اذان مؤذن را مي شنيد، آن جملات را تکرار

مي کرد.

کان رسول الله - صلی  الله عليه و اله -اذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما

يقوله فی کل شي ء

 ( الکافي ، ج 3، ص ,310 حديث 29 )

دوشنبه 7/3/1386 - 7:47
پسندیدم 0
UserName