هنگامي که
توسط : حامد...
 

 

هنگامي که خار پريشاني در قلبت فرو مي رود، آن را با تيغ مراقبه بيرون بياور.

يکشنبه 6/3/1386 - 16:21
پسندیدم 0
UserName