شریرترین
توسط : حامد...
 

شریرترین مردم كسی است كه خلق جهت محفوظ ماندن از شر او به وی احترام گذارد.

يکشنبه 6/3/1386 - 7:47
پسندیدم 0
UserName