حضرت رسول (ص)
توسط : حامد...
 

حضرت رسول (ص)

هر کس عمدا نمازش را ترک کند، بر درب جهنم نامش ازدوزخيان نوشته

مي شود.

من ترک الصلاة متعمدا کتب اسمه علي باب النار ممن يدخلها

 ( کنز العمال ، ج 7، حديث 19090 )

يکشنبه 6/3/1386 - 7:36
پسندیدم 0
UserName