به فرزندان خود
توسط : حامد...
 

به فرزندان خود هنر و تقوي بياموزيد، چون آنها زنده نگه دارنده ي نام هستند.

يکشنبه 6/3/1386 - 7:36
پسندیدم 0
UserName