وقتي که فكر مي كني
توسط : حامد...
 

وقتي  که فكر مي كني هيچكس صدايت را نمي شنود به ياد داشته باش که خدا صدایت را می شنود

يکشنبه 6/3/1386 - 7:35
پسندیدم 0
UserName