مجموعه نوشته هاي پشت تريلي هاي جاده:
مجموعه نوشته هاي پشت تريلي هاي جاده::::::::1 -به حرمت اشک مادر توبه کردم --2 -داني که چرا راز نهان با تو نگفتم / طوطي صفتي طاقت اسرار نداري -- 3 -بوق نزن شاگردم خوابه -- 4 -بي تو هرگز............باتو؟؟؟؟عمرا-- 5 -از عشق تو ليلي...........رفتم زير تريلي(واسه گريسکاري) -- 6 -اگه مي توني اين تابلو رو بخوني يعني فاصلت خيلي کمه فاصله رو رعايت کن -7 -- دنبالم نيا اسيرم مي شي-- 8 -گشتم نبود ............نگرد نيست-- 9 -سر پاييني برنده سر بالايي شرمنده
شنبه 5/3/1386 - 16:59
پسندیدم 0
UserName