دیگران را چگونه ستایش می کنی؟
توسط : نگارینا
 

بپرهیز از اینکه کسی را به آنچه که در او نیست ستایش کنی ، زیرا کردار او حقیقت را آشکار میکند و دروغ تو پیدا میشود...

                                                             حضرت علی (ع)

شنبه 5/3/1386 - 14:42
پسندیدم 0
UserName