اولين كامپيوتر كوچك تجاري
توسط : fn_400
اولين كامپيوتر كوچك تجاري

در دهه 50 تعدادي از شركتهاي كامپيوتري تصميم به ساخت كامپيوترهاي كوچك گرفتند موفق تراين اين شركت ها شركت DEC بود كه بازرار كامپيوترهاي كوچك را بدست گرفت . كن اولسون متولد 1926 كار بر روي كامپيوترهاي Whirlwind و TX-0 را در MIT آغاز نمود وي و برادرش استان اولسون در سال 1957 به شركت DEC كه تا آن زمان مدارهاي منظقي مي ساختند . ملحق شدند اين شركت اولين كامپيوتر كوچك خود ، PDP-1 را در سال 1960 به نمايش گذاشت . اين شركت كامپيوتر كوچك PDP-8 ، كه اولين كامپيوتر تجاري كوچك موفق بود ، را در سال 1963 به بازار ارائه نمود.


لينوكس تنها يك سيستم عامل نيست لينوكس يك فرهنگ است
چهارشنبه 26/2/1386 - 7:46
پسندیدم 0
UserName