كوتاه و خواندني
توسط : یاكریم

ـ زنبور عسل براي توليد 400 گرم عسل كه به دست ما ميرسد دست كم 80 هزاربار از كندو به صحرا ميرود كه اگر هر بار معادل يك كيلومتر مسافت طي كند براي به دست آوردن اين مقدار عسل بايد دو برابر محيط زمين را بپيمايد .

دوشنبه 17/2/1386 - 14:59
پسندیدم 0
UserName