سخن دوست
توسط : یاكریم


یحیی برمکی :

 اندیشه دریایی است که مروارید آن فلسفه و فرزانگی است .

دوشنبه 17/2/1386 - 10:52
پسندیدم 0
UserName