يا مهدي جان ادركني
توسط : یاكریم

امام صادق میفرمایند:

 

امام زمان در میان رکن ومقام می ایستد آنگاه بانگ بر می آورد:ای فرماندهان ای نزدیکان من ای کسانی که پیش از ظهور من خداوند آنها را برای یاری من در روی زمین ذخیره کرده به سوی من بشتابید و به فرمان من گردن نهید صدای آن حضرت در شرق و غرب جهان به گوش یاران میرسد و آنها در محرابهای خود یا بر فراز رختخوابهای خود هستند  در یک لحظه بانگ امام را می شنوند و به سوی او می شتابند.

منبع روزگار رهایی ص ۴۲۵

يکشنبه 16/2/1386 - 15:38
پسندیدم 0
UserName