آقا جان بيا
توسط : یاكریم
                                              خدا کند که بیایی

                             بارالها در ظهور حضرتش تعجیل کن

کفر و طغیان و فساد ظالمان تعطیل کن

التماس دعا

يکشنبه 16/2/1386 - 15:34
پسندیدم 0
UserName