آدم - عشق - زندگي
توسط : varcheh

آدم ها مثل يك كتاب مي مونن كه تا وقتي تموم نشن براي ديگران جذابند پس سعي كن خودت رو جلوي ديگران تند تند ورق نزني تا زود تموم نشي براي اينكه وقتي تموم بشي مطمئن باش مي رن سر يه كتاب ديگه...

و عشق مثل آب ميمونه.....که ميتوني توي دستت قايمش کني..آخرش يه روز دستت رو باز ميکني ميبيني نيست... قطره قطره چکيده بي انکه بفهمي.. اما دستت پر از خاطره است...

راستي فقط کسي معني دل تنگي را درک مي کند که طعم وابستگي را چشيده باشد پس هيچوقت به کسي وابسته نشو که سر انجام آن وابستگي دلتنگيست...

و هميشه فکر کن تو يه دنياي شيشه اي زندگي ميکني. پس سعي کن به طرفه کسي سنگ پرتاب نکني چون اولين چيزي که ميشکنه دنياي خودته

يکشنبه 16/2/1386 - 14:12
پسندیدم 0
UserName