مرقد مطهر رسول خدا (ص)

يکي از بهترين نقاط مسجد ، مدفن رسول خدا (ص) است ؛ پيامبري که محبوب خدا و خلق بوده و ميراث گرانبهاي اسلام ، حاصل تلاش بيست و سه سالي اوست . در کناري شرقي مسجد ، حجره هايي براي زندگي همسران رسول خدا (ص) ساخته شد که تا قريب نود سال پس از رحلت آن حضرت نيز سرپا بود . ابتدا حجره اي براي سوده ، پس از آن عايشه و در امتداد آن ، حجره اي براي حضرت فاطمه (س) ساخته شد . مورخان نوشته اند که رسول خدا (ص) در حجره اي که وفات يافت ، مدفون شد . طبق آنچه اهل سنت روايت کرده اند رسول خدا (ص) در حجري عايشه بوده است . احتمال ديگر نيز آن است که حجره اي در ميان حجري عايشه و حجري حضرت فاطمه (س) بوده که آن حضرت براي استراحت در آنجا بسر مي برده و اختصاص به هيچ يک از همسرانش نداشته است . رسول خدا (ص) در آنجا بستري بود و در همان جا وفات يافت. پس از رسول خدا (ص) اين حجره دو نيمه شد ، نيمي در برگيرندي قبر رسول خدا (ص) و نيمي ديگر در اختيار عايشه بوده است. مرقد رسول خدا (ص) در زمان خليفي دوم در اتاق کوچکي قرار داشت و تا زمان توسعي مسجد در عهد وليد ، به همان شکل باقي بود . در آن زمان که قسمت شرقي مسجد توسعه يافت ، مرقد مطهر در مسجد قرار گرفت و گرد آن يک پنج ضلعي کشيده شد.
اکنون محدودي حجري طاهره که مرقد نيز در داخل آن قرار دارد ، 240 متر (16 متر طول و 15 متر عرض) مساحت دارد که ضريحي مطلاً در اطراف آن کشيده شده است . در چهار گوشي حجري طاهره چهار ستون مستحکم بنا شده که گنبد سبزي بر روي آن قرار دارد . اين حجره داراي چند در است : در حجري فاطمه (س) که نشاني محل حجري آن حضرت (سلام الله عليها) است ، در تهجد در شمال حجره ، در وفود يا باب الرحمه در جهت غرب و در توبه يا باب الرسول در جهت جنوب (قبله) .
در حجري طاهره ، محلي به عنوان قبر فاطمه (س) مشخص شده است . اين قبر بر اساس روايات و اقوالي است که مدفن آن بانوي گرامي را در خاني خود مي داند . محل قبر با بقعي کوچکي مشخص شده و در داخل ضريح جاي گرفته است . در قسمت جنوبي اين بقعه محراب فاطمه (س) قرار دارد .

يکشنبه 16/2/1386 - 11:10
پسندیدم 0
UserName