نمی خوام..................................
توسط : morteza_1362

نمی خوام به جز من دوستدار یکی دیگه بشی

نمی خوام لحظه ای حتی به فکر یکی دیگه باشی

نمی خوام صفای خنده ات را یکی دیگه ببینه

نمی خوام کسی نامش به لبهای تو بشینه

نمی خوام که نقش چهره ای در خاطرت بمونه

نمی خوام نگاهی ،به نگاه پاکت بیفته

نمی خوام به غیرازمن یکی دیگه دستتو بگیره

نمی خوام که بین ما جدایی خونه کنه

نمی خوام..................................

يکشنبه 16/2/1386 - 10:22
پسندیدم 0
UserName