تنهايي دلم را با جذابيت نگاهت پاک کردي...
توسط : maryam_raha
 

تنهايي دلم را با جذابيت نگاهت پاک کردي

خونه قلبم رو از غمها شستي . .

 حالا که داري زحمت ميکشي،روي اين ميز هم يه دستمال بکش

يکشنبه 16/2/1386 - 9:7
پسندیدم 0
UserName